INGA PROBLEM
NU KÖR VI

Varför LOFFES?

MED SIKTET PÅ FRAMTIDEN

Våra kunder bygger välfärd, infrastruktur och samhällsnytta. Transporter är en del i värdekedjan och vi utför era transporter utan problem, så ni kan fortsätta skapa värde

 

Vi välkomnar utveckling och framförallt våra kunders växande medvetenhet. Loffes ska inte endast möta utan också överträffa era förväntningar

Med över 75 års erfarenhet arbetar vi för att upprätthålla långvariga och givande samarbeten.

PHILIP JOHANSSON

VD Loffes Maskin- & Specialtransporter

NÄR JOBBET GÅR FÖRST

Största tillgång är våra medarbetares engagemang och yrkesstolthet, tillsammans strävar vi efter att ta oss an nya uppdrag och utmaningar. Att jobba med oss innebär att brinna för Maskin- & Specialtransporter.

 

Oavsett din transports karaktär har vi utrustningen, kunskapen och erfarenheten att lösa uppgiften, men vi låter våra jobb tala för sig själv

VI UTFÖR

Maskintransport

Specialtransport

Kranbilstransport

Hustransport

Varningsbil

HELHET

Vår transportledning ombesörjer hela transporten och lägger upp ruttplanering, söker tillstånd & administrerar dispenser. Vår fordonsflotta är konstant uppkopplad och vi fjärravläser all fordonsdata.

 

Med våra systemlösningar får vi kortare ledtider och är väl rustade att möta dina behov. Vi erbjuder alla kunder en miljörapport efter utfört arbete och all dokumentation knyts automatiskt till din faktura.