Miljö- och verksamhetspolicy

Vi arbetar kontinuerligt med vår miljö- och verksamhetspolicy. Målet är att alltid ligga i framkant i utvecklingen, både i att erbjuda våra kunder den bästa servicen och alltid arbeta på ett sätt som minskar vårt miljöpåverkan. Hela organisationen genomsyras av ett miljötänk som ämnar att nå våra högt ställda miljömål.

Vi är miljödiplomerade och samtliga chaufförer är utbildade i miljöfrågor och ecodriving (sparsam körning). Våra bilar är utrustade med färddatorer kopplade till vårt logistiksystem för att effektivisera färdväg, minska tomgångskörning och minnimera bränsleförbrukningen.

 

Miljöpolicy

Alla tungtransporter påverkar miljön och det är därför av högsta prioritet att vårt arbete sker på på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Genom effektivare transporthantering och miljöanpassad teknikutveckling är vår ambition att minska miljöpåverkan.

Alla våra fordon körs på diesel miljöklass 1 och använder miljövänliga olja. Som ett Stockholms åkeri är viktigt och vi är stolta över att alla våra bilar klara de hårda miljökraven för innerstad zoner. Vår däckleverantör är även de certifierad enligt 14001 och våra fordonen servas endast i auktoriserade verkstäder som tar hand om spillolja enligt rådande miljödirektiv.

 

Trafiksäkerhetspolicy

Vi arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och tar vårt ansvar i trafiken genom tillämpa en hög trafiksäkerheten. Att uppträdande säkert och med respekt i trafiken gör våra bilar till ett välkommet element i trafiken. Genom att alltid följa gällande regler och ta hänsyn till medtrafikanter bidrar vi till en säkrare miljö på landets vägar.

Däcktrycken kontrolleras regelbundet vid varje servicetillfälle och våra chaufförer gör manuell kontroll vid avfärd.

 

Kvalitetspolicy

Loffes upprätthåller en god kvalité genom  flexibilitet, samarbete, engagemang. Vi utveckla kontinuerligt våra  tjänster i enlighet med våra kundens mål. Vårt agerande och alla våra fordon ska uppfylla  de kvalitetskrav som kunden ställer.